Варненският халколитен некропол

И разказ за човека, на когото в голяма степен дължим това научно откритие - археологът Иван Иванов

Варненският халколитен некропол

Реклама

Варненският халколитен некропол - разказваме за човека, на когото в голяма степен дължим това научно откритие - археологът Иван Иванов. Освен това - съдържанието на гробовете и преди всичко т.нар. "кенотафи" или празни гробове, в които има погребални дарове, но липсват човешки останки.

Гледайте във видеото!