Обгрижен с обич и топлен от спомена за мама

Обгрижен с обич и топлен от спомена за мама