Стани богат - 19.05.2022 (1 част)

Вижте играта на Димитър Спасов!

Реклама

Играта си продължава един ентусиаст с богата творческа визитка. Бил е журналист, има опит и в актьорска трупа. В последните години се занимава с туристическа анимация и мащабни възстановки на исторически събития. 

Вижте играта на Димитър Спасов!