Стани богат - 20.03.2023 (1 част)

Гледайте играта на Панайот Кондов

Реклама

Тойе инженер по електроника с впечатляваща специалност "Медицинско и ядрено приборостроене". Живял е в Алжир и Тунис, но тук всякак сутрин прави фитнес до езерото в Дружба. Гледайте играта на Панайот Кондов.