Стани богат - 24.05.2024 (2 част)

Гледайте играта на Йорданка Анастасова във видеото

Стани богат - 24.05.2024 (2 част)

Реклама

33 години тя е преподавала английски и руски език. Всеки ден е чела поне по сто страници и е прекосила Европа сама с автомобил.

Тя има седем внука и двама правнука.

Гледайте играта на Йорданка Анастасова във видеото.