Как да останем в кондиция, когато управляваме хронична болест?

Разговор с акад. проф. Ивона Даскалова

Как да останем в кондиция, когато управляваме хронична болест?

Реклама

Хроничните болести, които не си отиват, а остават с нас завинаги, са огромно бреме. Кои са правилните подходи, когато трябва да управляваме хронична болест и да останем в кондиция въпреки диагнозата? Следва разговор с акад. проф. Ивона Даскалова, представител на България в Международната диабетна федерация.