Необходимостта от кръводаряване

8 май е Световният ден, посветен на таласемията

Реклама

8 май е Световният ден, посветен на таласемията. Това е заболяване в групата на редките анемии, а редовните хемотрансфузии, т. е. кръвопреливанията, са част от конвенционалната терапия.