"Да откриеш България": Оценка - Син флаг

Вижте повече във видеото

"Да откриеш България": Оценка - Син флаг

Реклама

Едно от богатствата, което ни е дадено от природата, е нашето Черно море.

То е различно и носи собствена красота. У нас 22 плажа са сред 5000 най-добри плажове в света по програмата Син флаг и изпълняват над 30 критерия за качествено място за почивка.

Вижте повече във видеото.