Добра реколта от пшеница

Хлябът ни се прави от българско, а не от украинско зърно

Добра реколта от пшеница

Реклама

От началото на юли трябва да влезе в сила поправката в закона, с която се въвежда таван от 15% на надценката за три вида от най-масовия хляб у нас – бял, типов и „Добруджа“.

Производителите няма да имат ограничение за вдигането на цените на останалите видове хляб.

„Ние като производители на пшеница трудно можем да коментираме цената на хляба и тавана на надценката. Това вероятно няма да рефлектира върху нас, защото стоката ни е българска и ние продаваме на цени, формиращи се на международния пазар “, обясни Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите.