Една легенда си отиде

В памет на Честър Бенингтън

Една легенда си отиде