Европа и зелената икономика след пандемията

Европейската зелена сделка от една страна цели намаляване на вредните емисии, но от друга ще работи за създаването на работни места и стимулирането на иновациите

Реклама

Месеци на криза, без ключови производства, заземени самолети, по-малко консумация и по-малко емисии и парникови газове. Замърсявани с години туристически обекти върнаха първоначалния си облик, докато милиони хора не излизаха от домовете си, а въздухът стана по-чист. Със завръщането към нормалността тези странични ефекти на пандемията започват да изчезват и Европа търси работещи дългосрочни решения.