Как се правят пари в България?

Гостуват Бранимир Ботев и Георги Малчев