Как се разказва щастието?

Как се разказва щастието?