Клиничните пътеки скачат с 24% от 1 май

Какво значи това за пациентите?

Реклама

Цените на клиничните пътеки в болниците се увеличават с 25% от 1 май, а на дейностите в извънболничната помощ средно с 30% със задна дата от 1 януари. Това стана възможно с подписването на анекс към Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз. Какво на практика означава това за лекарите и за пациентите?

„Това означава, че с това увеличение в доболничната помощ оразмеряваме повече дейности и услуги, до които ще имаме достъп“, каза председателят на парламентарната здравна комисия д-р Антон Тонев.

Последни

Реклама