Кое е първото село с разделно събиране на отпадъци?

С мисъл за бъдещето

Кое е първото село с разделно събиране на отпадъци?

Реклама

В световния ден на рециклирането отидохме в първото село у нас, в което е въведена система за разделно събиране на отпадъци. Тя действа отскоро, но пък затова малкото на брой жители са много ентусиазирани и вече живеят екологично - с мисъл за природата и бъдещите поколения.