Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Как да бъдем отговорни участници в движението?

Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Реклама

Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

Как да бъдем отговорни участници в движението?

Ще ни каже сега Станчо Станчев, който е в центъра на София.

Последни

Реклама