Надеждите и тревогите на туристическия бранш по Черноморието

Как ще започне летният сезон?

Реклама

За да отговори на конкуренцията на турските и гръцките плажове, в България миналата година актуален бе лозунгът "Българското море не е демоде".

В момента туристическият бизнес по Черноморието е изправено пред още по-сериозна дилема - да посреща туристи при неясни правила и риск от затваряне или да не отвори базите си въобще.

За тревогите на туристическия бранш - от Бургас включваме Лора Стаматис.

С намален персонал, който чака на повикване и много неизвестни как ще обслужва гостите си, Мария Жекова, собственик на семеен хотел, е решила да предлага само настаняване, без да отваря ресторанта към хотела, въпреки че разполага с три зали за хранене.

"Проблемът е с посудата е как ще трябва да правим тази дезинфекция. Единственото нещо, което можем да предложим, това е кафе в пластмасови чаши за еднократна употреба", казва тя.