Найджъл Кенеди: "Народната музика е истинската музика"

Найджъл Кенеди за музиката като начин на живот