Петровден е!

Какви са традициите?

Петровден е!

Реклама

Българската православна църква отбелязва деня на светите апостоли Петър и Павел (Петровден).

Като разпространители на християнството двамата апостоли претърпяват много страдания и гонения и са наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“.

Петър е беден рибар от Витсаида край Генисаретското езеро и е един от първите ученици на Христос, както и един преданите му последователи.