Преображение в Преображенския манастир

Мариана Трифонова е в манастира