През XIX век лекарите в България се борят с чума, холера и тиф

Спасители през вековете

Реклама

Първите опити на българи за получаване на сериозно медицинско образование датират от началото на XIX век. Д-р Марко Павлов е първият дипломиран български лекар.

До 40-те години на XIX век броят на българите, изучаващи медицина, се увеличава значително. До Освобождението те вече наброяват 169.

За XIX век са характерни няколко големи епидемии. Разпространява се чумата, след това идва холерата. Тогава е и тифът. За да се справят медиците по българските земи по това време, започват да се превеждат помагала, изследвания и публикации от утвърдени европейски медици. Започват да се печатат вестници и списания, които да популяризират практиките за лична хигиена.

Последни

Реклама