Призванието на един малък човек да лекува сърца

Да лекува сърцата на хората. Това е била детската мечта на доктор Васил Лупанов

Призванието на един малък човек да лекува сърца