С какво замени любовта Филип Аврамов?

С какво замени любовта Филип Аврамов?