"Шринкфлация" в условията на инфлация

Получаваме ли по-малък грамаж на същата цена?

Реклама

Животът в условията на висока инфлация се отразява не само на портфейла, но и върху размерите на опаковките, с които си тръгваме от супермаркета.

Учени от САЩ от години наблюдават т.нар. „шринкфлация“ сред най-големите производители на хранителни продукти в света.

„Още преди няколко месеца предупредихме за явлението „шринкфлация“, при което започва процес на намаляване на грамажите. Засега не смятаме, че е много масово, по-скоро единични продукти, но рискът остава“, каза в „Тази събота“ Богомил Николов, председател на асоциация "Активни потребители".