2013 - Годината на политическите чудеса

Вижте коментара на Паун Цонев и Генчо Начев