Братя Аргирови за пътищата в живота

Те са гости при Петя Дикова

Братя Аргирови за пътищата в живота

Реклама

Най-известните близнаци в държавата, след като празнуваха рождения си ден заедно с 4 000 души в НДК, отбелязаха 40 години на сцена, сега дават и първото си интервю на 120 метра, на 30-и етаж.

Братя Аргирови са гости при Петя Дикова.