Да гласуваш в COVID отделение

Как се случва това, ще видим на живо

Реклама

8178 са българите, които в момента се намират в COVID отделенията на болниците. Изборният процес в тях се извършва при строги мерки за безопасност. Как се случва това, ще видим на живо - Цвети Петрунова е в COVID отделението на столичната университетска болница "Александровска".