Елена Димитрова-Ангелова: Колкото по-ниска е самооценката на човека, толкова по-високо е нивото му на агресия

Как да различим и как да се справим с агресията?

Реклама

Думата агресия често се използва като синоним на насилие. А да бъдеш уличен ти или детето ти в агресивно поведение, се счита за дълбок срам.

Как да различим и как да се справим с агресията - разговаряме с психолога Елена Димитрова-Ангелова.

"Има и здравословна агресия - нещо, с което сме родени. Това е умението да се заявяваме, умението да кажем докъде се простират нашите граници, умението да постигаме, умението да имаме цели, умението изобщо да вървим напред. Ние сме свикнали думата агресия да я асоциираме с насилие. Агресия може да има както към другите, така и към себе си", обясни тя.