Есма Раджепова - музика, душа и ромска страст

След пеенето втората любов на талантливата певица е хуманността. Тя е осиновила 47 деца, които е изучила и днес всичките те са музиканти. Есма има 123 внуци.

Реклама

След пеенето втората любов на талантливата певица е хуманността. Тя е осиновила 47 деца, които е изучила и днес всичките те са музиканти. Есма има 123 внуци.