Какво значи спирка "по желание"?

Обясни ни директор на дирекция „Транспорт“ към Столична община Иван Николов

Реклама

От 13 август хората в София, които пътуват с градски транспорт могат да забележат, че в част от линиите вече има въведени „спирки по желание“ от Столична община.

Спирка „по желание“ е част от мерките, които ще въведем, заедно с пускането на още няколко нови линии септември. Спирката „по желание“ за слизащия пътник от транспортното средство представлява необходимостта той да индикира на водача, чрез бутон в превозните средства, че желае да слезе на следваща спирка. Самото натискане е добре да се случва след непосредствен тръгване от предходната спирка, за да може водачът да е уведомен“, обясни директор на дирекция „Транспорт“ към Столична община Иван Николов.

Последни

Реклама