Кола потъна в замръзнал воден резервоар пред очите на рибари

Кола потъна в замръзнал воден резервоар пред очите на рибари