Национален проект Аз съм Българка! - Продължението в Копривщица

146 години от Априлското въстание

Реклама

България отбелязва 146 години от Априлското въстание. Честванията днес са в Панагюрище и Копривщица.

От Копривщица включваме Мариана Трифонова, която е в Палавеевите къщи, където е представена изложба изложба, свързана с отбелязването на 146 години от Априлското въстание.