Най-ранният надпис на кирилица у нас

Крепчанският средновековен скален манастир е открит за науката от Карел Шкорпил в началото на XX век

Реклама

Крепчанският средновековен скален манастир е открит за науката от Карел Шкорпил в началото на XX век. По-късно, през 70-те години, археологът проф. Казимир Попконстантинов изследва епиграфския материал по стените му, след което публикува два надписа, представляващи най-ранните епиграфски паметници на кирилица в света.

Вторият надпис е единственият засега средновековен писмен паметник с такова съдържание, носещ в себе си клетва-предупреждение.

Наличието на многобройни надписи и рисунки в манастирския комплекс показват, че тук са творили книжовници и граматици, свързани със столицата Велики Преслав. 

Последни

Реклама