(НЕ)възможната здравна реформа

От какво боледува системата?