Няма опасност за питейната вода в терасата на река Чепеларска

Пробите на Басейнова дирекция показват наднормени стойности само при устието река Юговска

Реклама

Пробите, взети от ВиК – Пловдив, показват, че няма замърсяване с цианиди в питейните водоизточниците край селата Крумово и Ягодово.

Пробите на Басейнова дирекция показват наднормени стойности само при устието река Юговска. Какви са резултатите от изследванията там, Мария Георгиева от Пловдив.

24 часа след първите измервания, които сочеха от 15 до 20 пъти над допустимите количества цианиди във водите на реките Юговска и Чепеларска, стойностите са вече почти изцяло в нормата.

Единствено при устието на река Юговска са отчетени 7 микрограма свободни цианиди при норма от 5 микрограма.

Отпадъчните води от хвостохранилището са с по-високо съдържание на цианиди - 12 милиграма при норма 0,1.