Орторексия - кога здравословното хранене се превръща в мания?

Коментатори по темата в студиото са д-р Райна Стоянова и д-р Анета Аничкина

Реклама

Вижте историята на едно семейство, което спазва стриктен хранителен режим. Коментатори по темата в студиото са д-р Райна Стоянова и д-р Анета Аничкина.