Първа помощ при топлинен удар

Вижте какво да правите, за да окажете първа помощ и при ухапване от отровна змия

Реклама

Отиваме в Центъра за спешна медицинска помощ, за да разберем как трябва да реагираме при някои от най-разпространените опасни случаи по време на жегите. Вижте какво да правите, за да окажете първа помощ при топлинен удар, удавяне и ухапване от отровна змия.