Последно лято: Иван Давидков от потопеното село Живовци

Историята на село Живовци - родното място на писателя Иван Давидков

Реклама

Днес родната къща на писателя Иван Давидков е някъде на дъното на Огоста. При спад на язовира ясно личат основите на потопените къщи. Единствената сграда, подсказваща ни, че някога там е кипял живот, е църквата.

Част от църковните предмети намираме в Лопушанския манастир, а макар че синът на писателя никога не е ходил в родното Живовци, споделя защо никой не смее да посегне на църквите.