Психолог: Колкото едно общество е по-примитивно, толкова е по-толерантно към насилието и агресията

„Проблемът е в това, че много големи слоеве от българското население – и т. нар. „елитни”, биват възпитавани в норми, които се доближават до този начин на функциониране – саморазправа по улиците, арогантно поведение, простотия навсякъде”, коментира Росен Йорданов

Психолог: Колкото едно общество е по-примитивно, толкова е по-толерантно към насилието и агресията

Последни

Реклама