Срещаме ви с жертва на домашно насилие, която 7 години не е виждала детето си

На 25 ноември ООН отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените

Срещаме ви с жертва на домашно насилие, която 7 години не е виждала детето си

Реклама

На 25 ноември ООН отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Затова днес отиваме в кризисния център в Перник, за да ви срещнем с една жертва на домашно насилие, която седем години не е виждала детето си.

Ако сте изпаднали в беда, надежда и подкрепа има. По време на целия репортаж ще изписваме телефони, на които може да получите помощ или да помогнете на центъра в Перник да продължи да помага.