Регион Ст. Загорски

Старозагорският регион е един от най-богатите на природни ресурси региони на България. Географското положение, плодородните почви, горите и минералните извори, са причината този регион да е обитаван още от древни времена - многобройните тракийски могили и гробници по протежението на Тунджа, дават името на региона "Долината на тракийските царе". Най-ранните следи от цивилицация в региона са от края на 7-мото хилядолетие преди Христа. Тогава, почти едновременно в региона възникват четири праисторически селища, едното от които е най-голямото в българските земи в продължание на 6 хиляди години – древнотракийският град Берое. Край Стара Загора е открито и ритуално съоръжене на близо 8 хиляди години. Край града е открит и най-големият рудодобивен център в света на близо 7600 години. През 2014 година е открита и първата фабрика за производство на мед в Европа на възраст над 7 хиляди години.
Покажи още
От региона
Рецепти
Галерия