Влади Караджов съветва как да хидроизолираме терасата

Преди да преминем към хидроизолирането, за да подсигурим по-добро сцепление с основата, трябва задължително да грундираме с битумен грунд

В хубаво време терасите са любимо място на повечето хора. Като всички отворени пространства обаче те са изложени на климатичните условия, които увеличават риска от протичането им. Допълнително предизвикателство за професионалистите се оказва и фактът, че терасите са над отопляеми помещения. За да подсигурим добрите си отношения със съседите, ето какъв е съветът на Weber и Влади Караджов за хидроизолиране на терасите.

Преди да започнете работа, проверете основата. Тя трябва да е равна, суха, обезпрашена и здрава. При необходимост направете замазка с weberfloor basic. И нещо много важно – трябва да се предвидят достатъчно наклони от минимум 1,5 % към сифоните за оттичане.  

Хидроизолацията не трябва да бъде подлагана на критични напрежения. Затова първата стъпка, която трябва да направим е изграждането на холкер. Той се прави, за да намали напрежението в хидроизолацията, което се образува в ъглите. За целта се ползват продукти, които трябва да бъдат водоплътни, несвиваеми, еластични и устойчиви. Същите могат да се ползват за запълване на дупки и изравняване на бетони и зидарии. Подходящ за това е продуктът webertec 933. Това е водоплътен ремонтен разтвор на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена–под.

Преди да преминем към хидроизолирането, за да подсигурим по-добро сцепление с основата, трябва задължително да грундираме с битумен грунд webertec 901. Той се разрежда с чиста вода в съотношение 1:10 и е подходящ както за мазани, така и рулонни битумни хидроизолации. Изчакайте 1-2 часа за изсъхването му. След като грундът изсъхне може да преминете към нанасяне на хидроизолацията. Подходящи за този случай са битумните хидроизолации като webertec 915. Този тип хидроизолации се полагат изключително лесно, без използването на горелки. Тя създава безфугов слой, с много висока контактна повърхност към основата. Докато разтворът е още пресен, хидроизолацията се армира със стъклотекстилна мрежа, върху която се нанася втория слой от хидроизолацията.

Понеже правим хидроизолация върху отопляемо помещение, е необходимо да спрем образуването на конденз от парите върху топлоизолацията. Затова първо полагаме пароизолация, и едва тогава –  топлоизолационния материал XPS.

За да защитим топлоизолацията и да създадем здрава основа за следващите покрития е необходимо да направим плаваща армирана замазка с weber бетон.

Представеното решение може да служи като първи етап за подготовка и хидроизолация на покриви. За завършващ слой на покриви можете да видите тук решението на Weber и съветите на Влади Караджов.

Следващата стъпка е полагането на плочки на терасата. Вижте тук съветите на Weber и Влади Караджов за това как да облицоваме тераси. 

Вижте повече популярни решения за тераси и балкони с плочи.