.

Бетина Жотева за необходимостта от нов закон за медиите

Тя е член на Съвета за електронни медии

"Имаме 21 месеца, за да транспонираме нова директива за аудио-визуални услуги, която да позволи законът да влезе в интернет, като ще обхване всички сайтове с аудио-визуално съдържание", казва Бетина Жотева, член на Съвета за електронни медии.

"Минаха 5 месеца, предстои голяма промяна в Закона за радио и телевизия, където би трябвало да намери място новата директива. Би трябвало да се припознаят сайтовете като електронни медии и всеки един сайт, който съдържа някакво аудио-визуално съдържание, да подлежи на регулация. Това не може да бъде наречено цензура, просто същите правила ще се прилагат", допълва тя.

Последни