.

Бранимир Ботев: Неофициално се знае, че руският агент е дошъл в България с италианска виза

Но същевременно той излиза три пъти през различни граници, като нито един път през единствената ни шенгенска граница, която е Гърция, допълни той

"Съществуват задължителни системи за националната сигурност, които са аналог на системата ЕСТИ, която съществува в българското законодателство, и трябваше да бъде приложена още от 2014 година. И досега такава система не е внедрена. Това е системата, която би трябвало в реално време да отчита движението на чуждестранни граждани на територията на България – от гранична точка до гранична точка, т.е. от влизане до тяхното излизане", поясни изпълнителният директор на Европейския институт за стратегии и анализи Бранимир Ботев в предаването "Лице в лице".

"За да може един човек да влиза три пъти в България и да излиза необезпокоявано, то очевидно разполага с шенгенска виза, и това е шенгенска виза тип D. Неофициално се знае, че руският агент е дошъл в България с италианска виза, но същевременно той излиза три пъти през различни граници, като нито един път през единствената ни шенгенска граница, която е Гърция", коментира той.

Последни