Заложени съдби - за гражданите, банките и бирниците