Изпълнение на Първи български хор "Янко Мустаков"

На Цветница в Бистрица