Времето - Прогноза в 17 часа 30.01.2013 г.

Времето - Прогноза в 17 часа 30.01.2013 г.