Времето - Прогноза в 17 часа 31.01.2013 г.

Времето - Прогноза в 17 часа 31.01.2013 г.