Древногръцка еротика ще привлича туристи в Созопол