Какво прави соларят?

Солта - целувката между слънцето и водата